Проведено інтенсив курс для сільських та селищних голів та громадських активістів в рамках проекту «Екологічна політика і право ЄС» за підтримки програми ЄС «Еразмус+»

29 липня – 2 серпня 2019 р. учасники проекту «Екологічнаполітика і право ЄС», якийспівфінансуєтьсяпрограмоюЄвропейського Союзу Еразмус + провели навчання з дисципліни «Екологічна політика і право ЄС» для сільських та селищних голів та громадських активістів. Навчання проходило у форматі тижневого інтенсиву. Особливо важливими для учасників інтенсив курсу стала оцінка можливостей впровадження європейського досвіду в Україні, порівняльний аналіз і прогноз наслідків європейської інтеграції для розвитку правової системи в Україні.

В рамках інтенсив курсу найбільша увага була присвячена правовому регулюванню поводження з побутовимивідходами в ЄС і його практичній реалізації на муніципальному рівні. Сільські та селищні голови висловили свої думки щодо проблем, з якими вони стикаються у своїй повсякденній діяльності і обговорили можливості імплементації досвіду членських країн ЄС для вирішення вищезазначених проблем в Україні.

Учасники проекту малиможливістьознайомитиширокугромадськість з результатами, отриманими в рамках реалізації проекту «Екологічнаполітика і право ЄС». Активна участь учасниківінтенсив курсу у обговореннізапропонованих тем показалазацікавленість до тематики проекту.

курс для сільських та селищних голів та громадських активістів в рамках проекту «Екологічна політика і право ЄС»
курс для сільських та селищних голів та громадських активістів в рамках проекту «Екологічна політика і право ЄС»

Прийняли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансовий сектор Європейського Союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України»

Керівник проекту програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС» (575523-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE), професор Ладиченко Віктор Валерійович прийняв участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Фінансовий сектор Європейського Союзу та сталий розвиток: європейський досвід, стратегічні орієнтири для України”, яка проходила 6 червня 2019 р. у Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Разом зі студентами вивчаємо дисципліну «Екологічна політика і право ЄС»

16 травня 2019 р на базі юридичного факультету НУБІП УКРАЇНИ пройшла Міжнароднанауково-практична конференція «Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України»

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

На конференції було розглянуто проблемні завдання політики і права ЄС у сфері охорони довкілля. З метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС необхідним є вивчення досвіду членських країн Європейського Союзу і підготовка нового покоління фахівців, які зможуть ефективно реалізувати екологічну політику ЄС в Україні. Екологічні проблеми є дуже складними в Україні, вони накопичувалися протягом багатьох років, починаючи з часів Радянського Союзу. Україна потребує кращого управління у сфері навколишнього природного середовища з метою покращення екологічної ситуації.

На конференції виступили:

Ладиченко Віктор Валерійович, д.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України, координатор проекту Жана Моне програми Еразмус+ «Єкологічна політика і право ЄС» виступив із доповіддю на тему «INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL INFORMATION ACCESS COOPERATION FRAMEWORK»

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Радослав Ханак, JUDr., Начальник юридичного відділу Європейського спільного підприємства для проекту ITER (Агентство ЄС), Теодора Костула, стажер юридичного відділу Європейського спільного підприємства для проекту ITER (Агентство ЄС) виступили із доповіддю на тему «LEGISLATION ON NUCLEAR SAFETY».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Зіха Іржі, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті, виступив із доповіддю на тему «WASTE LEGISLATION OF THE EUROPEAN UNION AND ITS REFLECTON IN THE ASSOCIATION AGREEMENT WITH UKRAINE».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Каплова Ольга, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті, виступила із доповіддю на тему «МУНИЦИПАЛИТЕТ КАК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТХОДОВ И РЕГУЛЯТОР ОТХОДОВ В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Смекалова Ленка, к.ю.н., старший викладач факультету менеджменту і економіки Університету Томаша Баті, виступила із доповіддю на тему «SUPPORT OF THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT BY EUROPEAN UNION COHESION POLICY».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Салавор Оксана Мирославівна, учасник проектів FoodPro та EcoPro, к.т.н., доцент кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, виступила із доповіддю на тему «ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ЦІННОСТЕЙ І КРАЩИХ ПРАКТИК ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ В ЄС».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Карнаух Олена Володимирівна, аспірант кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів та природокористування України, адвокат, голова Адвокатського бюро «Олени Карнаух», виступила із доповіддю на тему «ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВОДЖЕННЯ З ПРОМИСЛОВИМИ ВІДХОДАМИ В УКРАЇНІ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Ємельяненко Карім Олегович, к.ю.н., керівник Київської обласної дирекції Всеукраїнської асоціації сільських, селищних та міських рад, «ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Кідалова Наталія Олександрівна, старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів та природокористування України, «ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО ОБЛІКУ ОБ’ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ЗНАЧЕННЯ».

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Василевська Анастасія Валеріївна, студентка 1 курсу 1 групи юридичного факультету університету біоресурсів і природокористування України, «МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГО-ОРІЄНТОВАНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМТВА». Науковий керівник: старший викладач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Кідалова Н.О.

Екологічна політика і право ЄС та їх імплементація у правову систему України

Екологічна політика і право відіграють важливу роль в європейських інтеграційних процесах. План дій Україна – ЄС передбачає адаптацію українського екологічного законодавства до законодавства ЄС і реалізацію європейської моделі управління і захисту природних ресурсів. Адаптація українського законодавства до законодавства ЄС є однією з основних передумов на шляху до наступних етапів інтеграції, у тому числі майбутнього членства в ЄС.

Беручи до уваги виступи авторів на коференції, реалізація основної мети конференції сприятиме:

  • дослідженням і розповсюдженню інформації про екологічну політику і право ЄС серед молодих науковців і дослідників України;
  • оприлюдненню і розповсюдженню результатів наукового дослідження у спеціалізованих і міжнародних виданнях;
  • реалізації вдалих прикладів екологічної політики і права ЄС.

Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області. Відбулось засідання круглого столу з питань доступу до публічної інформації

У Головному управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області відбувся круглий стіл. Учасники активно обговорили питання доступу до публічної інформації та досвід Чехії у проведенні земельної реформи. Під час дискусії безпосередньо поспілкувалися з учасниками проекту ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС» кандидатом юридичних наук, доцентом Національного університету біоресурсів і природокористування України Людмилою Олександрівною Головко та кандидатом юридичних наук, асистентом кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України Вітівим Віталієм Антоновичем.

Ініціювали круглий стіл представники юридичного управління Головного управління, щоб обговорити проблемні питання, які виникають у фахівців Держгеокадастру області під час роботи із публічною інформацією, отримати роз’яснення та рекомендації.

У заході взяли участь начальник Головного управління Іван Кузь, перший заступник начальника Головного управління Віктор Білецький, керівники структурних підрозділів Головного управління.

Засідання круглого столу з питань доступу до публічної інформації
Засідання круглого столу з питань доступу до публічної інформації

Участь у міжнародній науково-практичній конференції ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

23-24 квітня 2019 року
Національний університет харчових технологій

Доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства та учасник Модуля Жана Моне програми Ерасмус+ “Екологічна політика і право ЄС” Головко Л.О. стала учасником та представила доповідь на тему “Адаптація українського законодавства довимог ЄС у сфері безпеки продуктів харчування” під час проведення 23-24 квітня Міжнародної науково-практичної конференції ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.

Участь у міжнародній науково-практичній конференції ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Захід відбувався в рамках реалізації інших проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).

В роботі конференції в якості доповідачів та слухачів взяли участь представники промисловості, державних органів влади та місцевого самоврядування, представники громадських організацій, викладачі, дослідники та студенти.

Під час заходу було розглянуто питання сучасного стану та викликів сталого виробництва та споживання продуктів харчування у ЄС:

  • Інструменти, політика та кращі практики сталого виробництва та споживання у ЄС та Україні.
  • Принципи екологічної політики ЄС в рамках стратегії сталого розвитку;
  • Екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві харчових продуктів у ЄС;
  • Європейські системи технічного регулювання та стандартизації;
  • Наближення технічного регулювання у сфері виробництва продуктів харчування в Україні до вимог ЄС.

Представлені доповіді викликали неабиякий інтерес у учасників конференції.

Участь у міжнародній науково-практичній конференції ЄВРОПЕЙСЬКІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОЕКТОМ «ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА І ПРАВО ЄС»

28 березня 2019 року за сприяння керівництва Національного університету біоресурсів і природокористування України керівник проекту програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС» (575523-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE), професор Ладиченко Віктор Валерійовичознайомившколярів Київської області з результатами реалізації проекту.

Захід відвідали школярі з багатьох шкіл Київської області. Вони висловили свою зацікавленість до проекту, відмітили високий рівень реалізації проекту та погодились з думкою про те, що удосконалення державного управління у сфері довкілля є особливо актуальним для України, екологічна ситуація в якій потребує прийняття зважених та дієвих рішень щодо вирішення питань у сфері довкілля, які мають першочергове значення для суспільства.

ОЗНАЙОМЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОЕКТОМ «ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА І ПРАВО ЄС»
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З ПРОЕКТОМ «ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА І ПРАВО ЄС»

СЕМІНАРИ-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

28.03.2019 р.учасник проекту програми Європейського Союзу ЕРАЗМУС+ Жан Моне «Екологічна політика і право ЄС» (575523-EPP-1-2016-1-UAEPPJMO-MODULE) Вітів Віталій Антонович провів семінари-тренінги для вчителів Житомирської області.

Під час семінарів-тренінгів вчителі Житомирської області ознайомилися з основними засадами екологічної політики і права ЄС, джерелами екологічного права ЄС, принципами екологічної політики ЄС, політикою ЄС у сфері поводження з побутовими відходами. Вчителі висловили свою зацікавленість до проекту «Екологічна політика і право ЄС» і погодилися з думкою про важливість формування екологічної культури у школярів.

СЕМІНАРИ-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕМІНАРИ-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕМІНАРИ-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕМІНАРИ-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЕМІНАРИ-ТРЕНІНГИ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Contact us

Explide
Drag